Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V přípravě programových dokumentů pro využití Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova jsme na předním místě mezi členskými zeměmi.

29/10/06
smf

Z informací, které paní ministrině, mimochodem první žena v čele ministerstva zemědělství od roku 1918, novinářům na setkání, které probíhalo ve velmi přátelském duchu poskytla, vybíráme…….Zdroj: www.strukturalnifondy.info
 

V přípravě programových dokumentů pro využití Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova jsme na předním místě mezi členskými zeměmi.

Z informací, které paní ministrině, mimochodem první žena v čele ministerstva zemědělství od roku 1918, novinářům na setkání, které probíhalo ve velmi přátelském duchu poskytla, vybíráme:

1) Novým ředitelem SZIF jmenován Vladimír Eck

Vláda na svém včerejším jednání na návrh ministryně zemědělství Mileny Vicenové jmenovala novým ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Ing. Vladimíra Ecka. Z výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v září a mělo čtyři kola, vzešel jednoznačně jako nejvhodnější kandidát.
Vladimír Eck byl výkonem funkce ředitele SZIF pověřen od letošního 14. září, když vláda den předtím odvolala z této funkce Jana Höcka. Na SZIF Eck pracuje od 1. února 2004, nejprve jako zástupce ředitele a náměstek pro programový útvar. Od loňského dubna se stal prvním náměstkem a zástupcem ředitele. Předtím působil na ministerstvu zemědělství (od roku 1999), kde mimo jiné vedl sekci pro platební agentury. Vladimír Eck vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a Univerzitu Hohenheim v německém Stuttgartu. Hovoří plynně německy, dále ovládá angličtinu a ruštinu.

2) Dotace zemědělcům co nejdříve

Příští týden začnou zemědělcům přicházet na účty první letošní podpory, a to vyrovnávací příspěvky za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA). Paní ministryně ujistila, že k jejím prioritám patří maximální urychlení vyplacení všech druhů podpor poskytovaných za letošní rok. .
Státní zemědělský intervenční fond již vydal 5,5 tisíce rozhodnutí na výplatu plateb LFA ve výši 1,9 miliardy korun. Celkem přijal téměř 9,3 tisíce žádostí o 2,9 miliardy korun.
Finanční prostředky v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) začne fond rozesílat hned od 1. prosince, jak stanoví pravidla Evropské unie. Od poloviny listopadu budou již zemědělcům přicházet rozhodnutí o výplatě těchto stěžejních plateb, které celkem představují 8,8 miliardy korun. Přesnou sazbu této dotace na hektar zveřejní ministerstvo zemědělství začátkem listopadu, tedy ve značném předstihu, než ukládá EU (do 31. listopadu). Na výplatu plateb SAPS bezprostředně naváže poskytování národních doplňkových plateb, kde první rozhodnutí začnou zemědělcům přicházet od poloviny prosince. Prostřednictvím doplňkových plateb dostanou zemědělci zhruba šest miliard korun. Podle ministryně Vicenové by se mělo urychlit vyplácení podpor v rámci agroenvironmentálních opatření a neměly by se opakovat prodlevy, které nastaly při vyřizování těchto dotací za loňský rok.

3) Příprava na čerpání finančních prostředků z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoje venkova úspěšně pokračuje.
Národní strategický program rozvoje venkova (NSPRV) byl Evropskou komisí přijat 21.9.2006. Tento dokument podléhá jejímu schválení a předpokládá se že tento schvalovací proces bude ukončen v průběhu dalších dvou měsíců.
Včera bylo EK schváleno dlouho očekávané a z hlediska dalšího postupu přípravy Operačních programů a následného zahájení finančních prostředků velmi důležité Prováděcí nařízení k Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20.září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Nyní musí být toto prováděcí nařízení uveřejněno v úředním věstníku EU (OJ) a do 6 měsíců od data uveřejnění může být zahájena realizace programů.
Paní ministryně informovala o přípravě všech dokumentů potřebných k tomu, aby žadatelé mohli začít zpracovávat své žádosti (příručky pro žadatele, manuály, formuláře apod.) a postup přijímání žádostí, jejich administrace a následných plateb, monitoringu a kontroly. Ujistila, že ministerstvo pracuje na zjednodušení všech procedur, protože provedené analýzy ukázaly, že zejména malí zemědělci často na dotace nedosáhly právě z důvodů mimořádné administrativní náročnosti. V příštím období by měla být podstatně zjednodušena pravidla pro zpracování žádostí, redukován počet požadovaných příloh a další dokumentace, zjednodušena a zrychlena administrace předložených žádostí o podporu. Jedním z velmi důležitých opatření je zavedení kategorie tzv.“malých projektů“ – do 3 mil. Kč, které budou mít zjednodušená pravidla a umožní žadatelům rychlejší a jednodušší přístup k evropské podpoře z EAFRD.

Emil Machálek

Zařazeno v Aktuality, Dotace