Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stav vodovodů a kanalizací v ČR

18/10/06
smf

Výroční zpráva Vodovody a kanalizace České republiky 2005, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství poskytuje odborné i laické veřejnosti základní údaje vztahující se k oboru vodovodů a kanalizací především v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění městských odpadních vod v České republice. Zdroj: www.denik.obce.cz

Zařazeno v Obce a venkov, Venkov