Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Platba Top-Up a plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty

22/10/06
smf

Upozornění pro žadatele o doplňkovou platbu na plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty.
 

Upozornění pro žadatele o doplňkovou platbu na plodiny pěstované na orné půdě jako množitelské porosty

Pokud žadatel žádá u množitelských porostů o Top-Up plodiny pěstované na orné půdě, doručí v termínu od 16. do 31. října 2006  na ZA-PÚ úředně ověřené kopie uznávacích listů množitelských porostů, vydaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle § 5 zákona č. 219/2003 Sb.

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby