Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrhy Evropské komise

02/10/06
smf

Evropská komise chce prodloužit současný režim přímých plateb v nových členských státech až do roku 2010. Platby na energetické plodiny by podle ní měli mít i nováčci. Autor: alt ,zdroj: www.agroweb.cz , 29.9.2006

Vstřícné návrhy komise

Evropská komise chce prodloužit současný režim přímých plateb v nových členských státech až do roku 2010. Platby na energetické plodiny by podle ní měli mít i nováčci.
S dvojicí pro zemědělce nových členských států velmi důležitých návrhu přišla v uplynulých dnech Evropská komise. Oba návrhy, jak upozornil mluvčí komise pro zemědělství a rozvoj venkova Michael Mann, musí ještě schválit rada ministrů zemědělství.

Podpora energetických plodin i pro nováčky
Jeden z návrhů komise chce dát možnost rozšířit prémii pro energetické plodiny, která byla zavedena v rámci reformy společné zemědělské politiky v roce 2003, na osm nových členských států, které ji prozatím nemohly využívat. To by podle mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Cathariny Sustekové vedlo ke zvětšení maximální plochy, na níž lze podporu poskytovat. Ta by se rozrostla ze stávajících 1,5 milionu hektarů na dva miliony hektarů. Komisi k tomuto návrhu vede snaha podporovat produkci plodin, které je možné využít při výrobě energie. „Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili produkci surovin pro biopaliva,“ řekla Mariann Fischerová Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, a dodala: „Režim energetických plodin začal úspěšně. Nyní by však bylo spravedlivé, abychom umožnili zemědělcům ve všech členských státech tuto podporu využívat.“
Podpora pro energetické plodiny ve výši 45 eur na hektar se poprvé vyplácela v roce 2004. Jejím cílem je pobídka pro rozvoj výroby biopaliv, a to nejen jako obnovitelných zdrojů energie, ale také jako alternativy pro využití zemědělské půdy a možnost diverzifikace evropského zemědělství. Jde tedy o to, aby zemědělci pěstovali ve větším rozsahu plodiny, které nejsou určené pro potravinářské nebo krmivářské účely. V současné době je osm z deseti nových členských států (Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovensko), které uplatňují režim jednotných plateb na plochu, vyloučeno z podpory pro energetické plodiny. Malta a Slovinsko mohou tuto podporu přijímat, ale pouze na nižší zaváděcí úrovni.
Plocha, na kterou letos došly žádosti o platby na energetické plodiny, se letos podle sdělení Evropské komise blížila 1,3 milionu hektarů. To již je číslo, které není o mnoho nižší než doposud stanovená maximální hranice. Proto chce unie maximální hranici zvýšit o půl milionu hektarů na celkové dva miliony hektarů.
Přispět může i stát
Komise zároveň také navrhla povolit členským státům, aby poskytovaly vnitrostátní podporu až do výše 50 procent nákladů na zavedení víceletých plodin na plochy, pro které byla podána žádost o podporu pro energetické plodiny.

Prodloužit jednotné platby na plochu
Komise chce také povolit osmi nováčkům, aby mohli čerpat jednotné platby na plochu další dva roky, tedy až do konce roku 2010. Kromě České republiky se toto prodloužení současného režimu podpor týká také Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska a Slovenska. Tento krok považuje komisařka za smysluplný, protože se podle ní jednotné platby na plochu osvědčily jako velmi jednoduchá a účinná metoda podpory zemědělců v osmi z deseti zemí, které přistoupily k EU v roce 2004.
Cross compliance se ale neodloží !!
Komise však upozorňuje, že od začátku roku 2009 se bude i na zemědělce v zemích, které se rozhodnou pokračovat v tomto zjednodušeném režimu přímých podpor, stejně jako na jejich kolegy ve státech, které budou mít platbu farmu, vztahovat cross compliance. Znamená to, že budou muset splňovat zákonné požadavky v oblastech životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin i dobrých životních podmínek (welfare) zvířat. Pokud tomu tak nebude, budou se jim přímé platby na plochu krátit, popřípadě o ně přijdou. Nesplnění požadavků cross compliance bude tedy mít na jednotné platby na plochu stejný dopad, jako na platby na farmu a také podpory v rámci některých opatření pro rozvoj venkova.

Autor: alt ,zdroj: www.agroweb.cz, 29.9.2006    

 

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby