Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důležité termíny SZIF

19/10/06

Důležité termíny SZIF  předávání formulářů v nejbližším období

Žádosti o prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic z národní rezervy pro rok 2006 jsou přijímány do 31. října 2006 na místně příslušných Zemědělských agenturách MZe

Žádost o zařazení do programu zakládání skupin výrobců se přijímá do 31.10.2006 na předepsaném formuláři na centrální pracoviště SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Agroenvironmentální opatření – pastevní porosty – 31. října končí pastevní období. Po ukončení pastvy do 20 kalendářních dnů se odevzdává pastevní deník – tedy nejpozději 20. listopadu

Zařazeno v Aktuality, Dotace