Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Krásné Hoře 12.října 2006

20/09/06
smf

Cílem semináře je seznámit širokou odbornou a chovatelskou veřejnost s možností uplatnění separované kejdy skotu jako plastického steliva v souvislosti s welfare chovaných zvířat a uplatněním vhodných koncových technologií ke zlepšení stájového mikroklima a celkovému vztahu zemědělského podniku k životnímu prostředí

Zařazeno v Aktuality, Semináře