Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Problémy s čerpáním dotací z EU na výstavbu čistíren odpadních vod

22/09/06
smf

Pramen miliardových dotací z Bruselu na výstavbu a obnovu čističek odpadních vod pro tuzemská města a obce vyschl. Bruselským úředníkům se nelíbí, že města při provozování vodohospodářských zařízení spolupracují se soukromými společnostmi. Zdroj: www.moderniobec.ihned.cz