Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozemkové úpravy

09/09/06
smf

V poslední době, mimo jiné také v důsledku opakujících se rozsáhlých povodní, se stále více dostává do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti otázka retence vody v povodí. Jde o složitou interakci biologických a biotických činitelů v přírodě, do kterých člověk zasahuje svými aktivitami.Zpracoval odbor Ústřední pozemkový úřad, zdroj: denik.obce.cz

                               Pozemkové úpravy
(Drobná vodohospodářská díla a protierozní opatření)

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov