Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu pro rok 2006 – chov přežvýkavců – 29.září 2006 !!

25/09/06
smf

Žadatel o platbu na chov přežvýkavců doručí na ZA-PÚ, a to nejpozději do 29. září 2006, doklady z ústřední evidence podle plemenářského zákona prokazující stav chovu přežvýkavců ke dni 31. července 2006.

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby