Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jednotná platba na plochu až do roku 2010 ?

25/09/06
smf

Ve snaze zjednodušit řízení společné zemědělské politiky navrhla Evropská komise povolit osmi členským státům, které přistoupily k EU v roce 2004, nadále uplatňovat režim jednotné platby na plochu další dva roky až do roku 2010. Zdroj: www.agroweb.cz , 22.9.2006

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby