Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

České ekozemědělství: roste, ale je to málo

07/09/06
smf

V Česku je okolo 850 biozemědělců, kteří obdělávají 6 % z veškeré zemědělské půdy. Podle Toma Václavíka, koordinátora akce Září měsíc biopotravin a také zástupce společnosti Green marketing, je tak 10 % podíl půdy v ekologickém zemědělství, což je cíl vládního Akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství pro rok 2010, nesplnitelný. Zdroj:Zdroj: Ekolist.cz, www.agris.cz, 05.09.2006

Zařazeno v Aktuality, Odkazy