Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

16. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě

26/09/06
smf

Ústřední bramborářský svaz ČR připravuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským již 16. bramborářské dny, které se uskuteční ve dnech 19.–21. října 2006. Zdroj:ÚZPI

Zařazeno v Semináře