Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza zemědělských trhů a důchodů EU do roku 2013

07/08/06
smf

Stručný výtah ze zprávy Evropské komise o perspektivách trhu hlavních zemědělských komodit a zemědělských důchodů do roku 2013. Tato střednědobá prognóza se týká EU-25 a nepřihlíží k vlivu rozšíření EU o další dva nové členy Rumunsko a Bulharsko. Zpráva je silně ovlivněna posledním vývojem v roce 2005 a 2006. Autor : Dr. Jana Javůrková , CSc. , zdroj: ÚZPI Praha

Zařazeno v Aktuality, Poradenství