Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Oprava chybného údaje v 1.čísle Zpravodaje AGROVENKOVA,o.p.s.

31/08/06
smf

Opravený list do tištěného zpravodaje AGROVENKOVA ,o.p.s. č. 1/2006, strana 9.
Oprava je v tabulce označena tučně.

Opravený list do tištěného zpravodaje AGROVENKOVA ,o.p.s.  č. 1/2006, strana 9.
Oprava je v tabulce označena tučně.Omlouváme se za tiskovou chybu. 
Redakční rada

Důležité sdělení:  Do 15.9. je třeba odevzdat na místní ZA a PÚ Mze „Deklaraci chovu koní“. K tomuto tiskopisu je nutné předat ještě KOPII STÁJOVÉHO REGISTRU (chovu koní) – pokud jej nemáte musíte si registr vyžádat v Ústřední evidenci koní ČR ve Slatiňanech (PSČ 538 21, telefon 469681135 až 7). Na  pracoviště ZA a PÚ je nutné vše předat nejpozději do 15. září 2006.

 

Zemědělské dotace v roce 2006 –  důležité termíny

 

Řádný            termín do

Dotační program

Žádost/možnost

15.2.2006

Zakládání skupin výrobců

Žádost o dotaci za rok 2005

28.2.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Žádost o zařazení do programu

28.2.2006

Zakládání rychle rostoucích dřevin

Žádost o zařazení do programu

30.4.2006

Agroenviromentální opatření

Žádost o dotaci

30.4.2006

Agroenviromentální opatření

Žádost o změnu výměry

30.4.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Žádost o poskytnutí dotace za péči o porost

30.4.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Žádost o poskytnutí náhrady za zalesněné pozemky

15.5.2006

Přímé platby

Žádost o dotaci

15.5.2006

Národní doplňkové platby (Top-up)

Žádost o dotaci

15.5.2006

Kompenzační platby  pro LFA oblasti

Žádost o dotaci

30.6.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Oznámení o provedení zalesnění

30.6.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Oznámení o založení porostu RRD

31.7.2006

Národní doplňkové platby (Top-up)

Rozhodný termín pro stav chovaných přežvýkavců

29.9.2006

Národní doplňkové platby (Top-up)

Termín pro nahlášení stavu přežvýkavců k 31. 7. 2006

31.10.2006

Agroenviromentální opatření

Žádost o zařazení do opatření – zrušeno !

31.10.2006

Zakládání skupin výrobců

Žádost o zařazení do opatření

30.11.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Oznámení o provedení zalesnění

30.11.2006

Zalesňování zem. využívaných půd

Oznámení o založení porostu RRD

31.12.2006

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žádost o zařazení

 

 


Zařazeno v Aktuality, Přímé platby