Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jaká je ekonomika zemědělských podniků?

18/08/06
smf

Podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2005, která se objevila v letních měsících t. r., byly ekonomické výsledky hospodaření o něco horší než v roce 2004.
Dimitrij CHOMA, DrSc., emeritní profesor VŠE v Praze ,Zdroj: Haló noviny, 17.08.2006 , www.agris.cz

Zařazeno v Aktuality, ekonomika