Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akreditační řízení pro privátní poradce v zemědělství

29/08/06
smf

Ministerstvo zemědělství ČR a Ústav zemědělských a potravinářských informací vyhlašují V. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce .

Ministerstvo zemědělství ČR a Ústav zemědělských a potravinářských informací 
vyhlašují V. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce,
kteří se chtějí zapojit do poradenského systému MZe ČR.
Příjem přihlášek v termínu od  25. srpna 2006 do 22. září 2006. Přihlášky zasílejte poštou na adresu:  ÚZPI,  Slezská 7, 120 56  Praha 2 – Vinohrady  (s datem razítka pošty nejpozději 22. 9.  2006) nebo můžete doručit osobně na výše uvedenou adresu. Podrobnější informace o oborech akreditace,  akreditačním řízení, formulář přihlášky a povinné přílohy jsou uvedeny na adrese www.agroporadenstvi.cz/Akreditace)
Na obálce vyznačte Heslo:„Akreditace“.
Informace o zařazení do akreditačního řízení – bude uchazečům zaslána e-mailovou poštou a seznam zařazených poradců bude zveřejněn  na webových stránkách     www.agroporadenstvi.cz/ Akreditace začátkem října 2006.
 
Pozn.: Aktuální informace k V. kolu akreditace budou vždy zveřejněny na: www.agroporadenstvi.cz/Akreditace
 
Správce Registru, ÚZPI Praha

Zařazeno v Aktuality, Poradenství