Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spuštění portálu o veřejných zakázkách a koncesích

12/07/06
smf

Dne 30. června 2006 byl spuštěn nový portál o veřejných zakázkách a koncesích – www.portal-vz.cz. Cílem portálu je komplexně řešit informovanost zadavatelů a široké veřejnosti v oblasti veřejných zakázek a koncesí.