Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Září 2006 – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

01/06/06
smf

Letos podruhé proběhne velká propagační akce na podporu ekologického zemědělství a spotřeby biopotravin Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství.
Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Aktuality, Odkazy