Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poskytování nápojů na pracovištích a úhrada nákladů vynaložených zaměstnavateli na tyto nápoje

30/06/06
smf

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovištích takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť. Mezi tyto povinností patří i poskytování nápojů na pracovišti.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zařazeno v Aktuality, ekonomika