Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Indikátor ekologického zemědělství jako součásti strategie udržitelného rozvoje

06/06/06
smf

Ze Situační zprávy Úřadu vlády ČR: kapitola Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy.
Autor : bs, 5.6.2006, ÚZPI Praha
Zdroj: Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR, Úřad vlády ČR, 2006

Zařazeno v Aktuality, Odkazy