Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

II. seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007

08/06/06
smf

Pořádá VÚZE Praha spolu s MZe – Odbor řídící orgán HRDP, středa 28. června 2006


Příloha : II.seminar_k_LFA.doc [doc ; 32768 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Semináře