Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak bude vypadat zemědělské poradenství v letech 2007-2013

18/04/06

Zamyšlení prof. Ing. Václava Kůdely, DrSc. z VÚRV v Praze-Ruzyni nad budoucností zemědělského poradenství v ČR.

Komplexní zemědělské poradenství  si lze bez zemědělských výzkumné a vzdělávací institucí stěží představit. Jejich spoluúčast by přispěla ke zkvalitnění poradenství. Zároveň by  prospěla i výzkumným ústavům a univerzitám, a to nejen jako zdroj finančních prostředků, ale i jako příležitost k získání podnětů z praxe pro orientaci výzkumných projektů a ke zkvalitnění výuky. Je proto  v obecném zájmu, aby se účelným využitím prostředků EAFR na zemědělské poradenství zastavil proces odklonu vzdělávacích a výzkumných institucí od poslání, kvůli němuž vznikly a dosud existují – sloužit potřebám praxe.Příloha : Jak_bude_vypadat_zemedelske_poradenstvi_v_letech_2007-2013.doc [doc ; 36352 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Poradenství