Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace zástupce ČR v Bruselu

09/03/06

Pokles příjmů farem

Celkový průměr příjmů farmářů v roce 2005 byl o 5,6% horší, než o rok dříve.


Celkové příjmy klesly o 7,9% ve srovnání k 2004, ale rovněž se snížil počet pracovníků o 2,4%, což vede k celkovému snížení 5,6%. Eurostat původně uvažoval o 6,3%, ale poslední čísla, včetně zahrnutí Malty a Kypru, jej přinutila změnit konečná čísla. Celkově příjmy klesly kvůli nižší produkci a nižším cenám.


Nejhůře dopadlo Portugalsko, ještě víc než v Maďarsku, tam klesly příjmy o 12%, v Maďarsku o 8,6%.. Okolo 10% byl propad u Slovenska, Itálie, Španělska a Francie. Farmáři v Litvě, Irsku, Lotyšsku ČR, Holandsku, Polsku, Estonsku a Dánsku měli příjmy vyšší, nejvyšší nárůst u Litvy s 24,6%.


Hlavním důvodem byl pokles cen u kultur o 8%, u živočišné produkce to bylo jen 1,3%.


Také celkové snížení objemu produkce obilí, především kvůli 42% snížení v Španělsku a 39% v Portugalsku.

Zařazeno v Aktuality, Poradenství