Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace zástupce ČR v Bruselu

09/03/06

Strategie biopaliv

Ve stejný den ministři diskutovali o plánu Komise Strategie u biopaliv a biomasa akční program. Nejdůležitější otázkou zde byly možné dovozy. Většina ministrů se staví za vlastní produkci EU, dovozům jich moc nefandí.


Členské země nechtějí nahradit závislost na fosilních palivech ze Středního východu na dovozech z Brazílie nebo Indonésie. Ale Komise říká rovněž jasně, že neodmítne biopaliva ze třetích zemí a doufá, že se podaří vytvořit rovnováhu mezi domácí produkcí a dovozy.


Francie navrhuje, aby se zavedly nové celní kódy pro dovozy biopaliv, které by byly provázané na původ těchto surovin. A to znamená, že by se dělaly rozdíly mezi dovozy ethanolu vyrobeného z cukrové třtiny a ethanolu z cukrovky, což by znamenalo, že je možné zablokovat obrovské dovozy z producentských zemí třtiny jako Brazílie.

Zařazeno v Aktuality, Poradenství