Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dodatek k Mimořádnému odložení splátek návratných finančních výpomocí

27/03/06
smf

Dne 15.3.2006 nabyl platnosti a účinnosti „Dodatek k Mimořádnému odložení splátek návratných finančních výpomocí – půjček (NFV) poskytovaných v letech 1991 až 1995 včetně v agropotravinářském komplexu“, kterým se splátky splatné 31. března 2006 odloží do 30. června 2006 u specifikovaných subjektů .

Zařazeno v Aktuality, ekonomika