Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závazná pravidla poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

07/01/06

V příloze tohoto příspěvku si otevřete dokument, který je Přílohou č.10 zákona č.543/2005 Sb., kde naleznete potřebné dispozice včetně termínů podání žádosti.


Příloha : pravidladotaci_2006.pdf [pdf ; 418765 bytů]

Zařazeno v Lesnictví