Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Z Á S A D Y správné zemědělské praxe

24/01/06
smf

Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe.Cílem publikace „Integrovaný manuál zásad SZP“ je vytvořit průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.


Příloha : Integrovany_manual_zasad_SZP.pdf [pdf ; 3095060 bytů]