Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PŘÍRUČKA EKOLOGICK0HO ZEMĚDĚLCE

24/01/06
smf

Knihu ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO
HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ
PROGRAMY napsali autoři Bořivoj Šarapatka a Tomáš ZídekPříloha : Prirucka_ekologickeho_zemedelce.pdf [pdf ; 1155746 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Odkazy