Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Požární ochrana – prezentace

12/01/06

Základní právní předpisy:
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


Příloha : POZARNI_OCHRANA.ppt [ppt ; 153088 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Poradenství