Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Možnost obcí získat aktivity typu Leader

08/12/05

Obce a svazky obcí mohou podávat žádosti o dotace dle „Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova“

Vážení, v rámci POV je opět možné, aby obce získaly podporu na aktivity typu Leader. Uzávěrka pro příjem žádostí je 13. ledna 2006.<SPAN sty

Zařazeno v Aktuality, Obce a venkov