Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře o integrovaném registru znečišťování

07/11/05
smf

Semináře o integrovaném registru znečišťování

MŽP připravilo s ohledem na přípravu druhého ohlašování do IRZ ( údaje za rok 2005 musí povinné osoby ohlásit do 15.2.2006) cyklus seminářů po krajích k IRZ.
Ohlašování do IRZ se týká velkého množství průmyslových i zemědělských podniků. Součástí programu bude i informace o integrované prevenci (IPPC).

Příloha : IRZ_seminare_pozvanka_2005.doc [doc ; 88064 bytů]