Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodika příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku

26/11/05