Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bezúročné půjčky odloženy

28/11/05
smf

Na základě usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9.11.2005 k návrhu řešení návratných finančních výpomocí do zemědělství vydalo MZe spolu s MF rozhodnutí, kterým se mimořádně odkládá do 31.3. 2006 termín splatnosti splátek včetně případných úroků splatných do 31.12. 2006. Zdroj: www.agris.cz, 25.11.2005


Příloha : Bezurocne_pujcky_odlozeny.doc [doc ; 23552 bytů]

Zařazeno v Aktuality