Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vybrané zdroje financování regionálního rozvoje

16/09/05
smf

Z velkého spektra jsou vybrány některé finanční zdroje, které se zaměřují na městský a venkovský prostor, jejich obnovu a rozvoj, na podporu partnerství, spolupráce a zapojování veřejnosti do rozhodování.
Zdroj: ÚZPI, 14.09.2005


Příloha : Vybrane_zdroje_financovani_regionalniho_rozvoje.doc [doc ; 59904 bytů]

Zařazeno v Obce a venkov