Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF: Zemědělci podali asi procento žádostí o dotace se zpožděním

23/08/05
smf

SZIF: Zemědělci podali asi procento žádostí o dotace se zpožděním. Zdroj: ČTK 22.8.2005

Zemědělci letos podali se zpožděním asi 240 žádostí o klíčové dotace, což byl srovnatelný počet s loňskem. Jde přibližně o procento z celkového počtu, sdělil Státní zemědělský intervenční fond. Rolníci se ucházeli o přímé platby z EU, jejich národní dorovnání a o příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech v řádném termínu od 20. dubna do 16. května. Poté mohli žádat ještě do 9. června, ale už se sankcí. Zmíněné dotace představují více než 15 miliard korun. V řádném termínu farmáři podali asi 20.000 žádostí. SZIF, který dotace spravuje, eviduje asi 20.900 registrovaných uživatelů půdy, ne všichni se ale o dotace ucházejí.


Sankcí za pozdní žádost je snížení dotace o procento za každý pracovní den zpoždění. Loni se celková sankce vůči pozdním žádostem pohybovala řádově ve statisících korun. Podle předsedy Zemědělského svazu Miroslava Jirovského je informační kampaň kolem dotací dostatečná. Pozdní žadatelé už podle jeho soudu nebudou ti samí jako loni, protože se museli poučit. K podání po termínu ale mohou vést i objektivní důvody, třeba problém s evidencí půdy, dodal. Dotace se budou zemědělcům vyplácet od 1. prosince do 30. června příštího roku. Přímé podpory, které jsou rozhodujícími zemědělskými dotacemi, přitom v letošním roce vzrostou. Z unie mají farmáři dostat 7,5 miliardy korun. Zhruba pět miliard korun je vyčleněno na doplatek ze státního rozpočtu a MZe chce na další navýšení získat ještě do dvou miliard korun formou půjčky z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Přímé platby by tak letos měly dosáhnout 58 procent úrovně ve starých členských zemích EU. Podpora méně příznivým oblastem se má pohybovat kolem 3,1 miliardy korun. Podpory do zemědělství by letos měly vzrůst téměř na 30 miliard korun. Loni stouply o více než deset miliard na 26 miliard korun, což způsobil vstup do EU a přechod na dotace společné zemědělské politiky.Zdroj: ČTK, 22.08.2005

Zařazeno v Aktuality, Přímé platby