Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

17/07/05

Od roku 2007 bude v zemích EU podporováno podnikání na venkově prostřednictvím nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

Od roku 2007 bude v zemích EU podporováno podnikání na venkově prostřednictvím nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Rada ministrů zemědělství schválila 20. června t.r. Nařízení k tomuto fondu, čímž stanovila rámce možných podpor. V ČR by tak v letech 2007 až 2013 mohlo do rozvoje venkova plynout až 126 miliard korun, včetně 25 % spolufinancování z národních zdrojů.

Nyní je na nás, abychom dle našich priorit upřesňovali jednotlivé programy. MZe zahajuje nad připravovanými programy širokou diskusi. První z plánovaných seminářů se koná 14. července 2005 v sídle MZe, za účasti zástupců nevládních agrárních organizací, potravinářů a Svazu měst a obcí.
Cílem semináře je podrobně informovat představitele nevládních organizací o struktuře a prioritách fondu EAFRD, a dále stanovit v součinnosti s nimi termíny a obsah následné série seminářů, určených široké zemědělské a venkovské veřejnosti. Tato veřejná osvětová setkání by se měla uskutečnit v podzimních měsících. Účelem je dostat včas k potenciálním příjemcům budoucích podpor veškeré potřebné informace a pomoci jim připravit se na čerpání financí z fondu EAFRD v co největším rozsahu. Podstatné je, že EAFRD bude fungovat jako jediný fond určený na podporu rozvoje venkova. Zahrne současný Operační program Zemědělství, Horizontální plán rozvoje venkova a programy LEADER+ a LEADER ČR. Navíc bude obohacen o nová opatření pro lesní hospodářství, péči o oblasti NATURA 2000, péči o kvalitu vody, širší podporu rozvoje venkova nebo kvality potravin. Tyto činnosti nejsou v současné době podporovány z programů MZe. Počítáme s tím, že administrace všech podpor v rámci fondu EAFRD bude fungovat i nadále přes jednu platební agenturu – tedy Státní zemědělský intervenční fond, který je k tomuto účelu již akreditován Evropskou komisí.
Vzhledem ke zkušenostem s předvstupním programem SAPARD a se současným Operačním programem Zemědělství a Horizontálním plánem rozvoje venkova předpokládáme značný zájem o maximální využití možnosti rozvoje venkova v rámci programu EAFRD. Snahou ministra zemědělství Petra Zgarby je také zachovat těsnou kontinuitu mezi současnými programy rozvoje venkova a budoucím programem EAFRD.


Autor: Martin Severa, tiskový mluvčí MZe     

Zařazeno v Aktuality