Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

28/05/05
smf

Jste majiteli zemědělského pozemku, který již delší dobu leží ladem? Na jeho zalesnění můžete žádat do konce května dotaci. Peníze nabízí Operační program zemědělství.

Nezapomeňte podat žádosti do úterý


Jste majiteli zemědělského pozemku, který již delší dobu leží ladem? Na jeho zalesnění můžete žádat do konce května dotaci. Peníze nabízí Operační program zemědělství, konkrétně titul Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. Prostředky se poskytují na zalesnění půd, které v posledních třech letech nikdo neobdělával. Na takových plochách se totiž šíří plevely, které ohrožují sousedící, obdělávané pozemky. Program umožní převést tyto parcely na z ekologického hlediska vhodnější lesy.


Vlastníkům pozemků náleží na založení lesa dotace ve výši 92 tisíc korun na hektar zalesněného pozemku listnatými dřevinami, nebo 74 tisíc korun v případě jehličnatých dřevin. Navíc dostanou 12 tisíc korun na péči o založený porost. Pokud jde o plochy, které nenavazují na současný les, je omezením minimální výměra pozemku, která musí dosahovat alespoň půl hektaru. Absolutní výše přijatelných nákladů se musí žadateli vejít mezi 19 tisíc a 9,5 miliónu korun.


Na tento program je vyčleněno zhruba 41 miliónů korun. Podle informací z Ministerstva zemědělství využívají zemědělci tohoto dotačního titulu málo.Vloni bylo z prostředků vyčerpáno pouze 623 tisíc. „Letos jsme zatím obdrželi jen pět projektů, takže předpokládáme, že ve fondu zůstanou nevyužité prostředky,“ uvedl Hugo Roldán,vedoucí oddělení vnější komunikace Ministerstva zemědělství. Zájemci mohou žádosti předkládat do 31. května do 12 hodin na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Podrobnější informace k programům je možné nalézt na internetové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz.


 


 


Zdroj: Silvarium, www.agris.cz ,26.05.2005

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví