Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář využití řepky ke krmným účelům

08/04/05

Využití řepky
ke krmivářským účelům

který se koná dne 28.04.2005

setkání účastníků v Kulturním domě
České Heřmanice

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-c

Zařazeno v Aktuality