Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář LEADER+ 6.4.2005

16/03/05

POZVÁNKA
na seminář
Program EU LEADER+
dne 6. dubna 2005, v 9.30 hod., na zámku v Nasavrkách
pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Šilara

Ve spolupráci se svazkem obcí Centrum Železných hor


a obcí Nasavrky


REGIONÁLNÍ ŠKOLA OBNOVY VENKOVA V ČEPÍ


Obec Čepí, 533 32 Čepí 79


tel.: 466 971 824, 602 186 182, fax: 466 971 130, e-mail: obec@cepi.cz
http: /www.cepi.cz
  
   POZVÁNKA


 


             na seminář


 


Program EU LEADER+


 


 


___________________________________________________________________________


 


Seminář určený pro budoucí subjekty MAS I a MAS II Pardubického kraje, který se uskuteční


 


dne 6. dubna 2005, v 9.30 hod., na zámku v Nasavrkách,


 


 


 


 


 


 pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Šilara.


 


 


Program semináře:


 


  9.30 hod.       Mgr. Chvojka, M. Beránek, zahájení


  9.40 hod.       Ing. Šilar, radní Pardubického kraje – úvodní slovo


  9.50 hod.       K. Korejtková – představení záměru založení MAS I a MAS II


                          Pardubického kraje


10.00 hod.       – Ing. arch. Matoušková, CSc., Mze – praktické možnosti a příklady     


                          využívání programu LEADER, informace o již fungujících MAS v jiných


                          krajích ČR,    budoucnost podpor EU pro rozvoj venkova od roku 2007


10.30 hod.       Ing. Vačkář, MMR, možnost cílených podpor MMR pro rozvoj venkovského


                          prostoru                                           


10.45 hod.       K. Korejtková – představení projektu LEADER+ „Obnova a péče o


                          krajinu a přírodní prostředí“ mikroregionu Podhůří Železných hor


11.00 hod.       – diskuse


11.30 hod.       – oběd


12.30 hod.       – organizovaná návštěva Včelařského učiliště v Nasavrkách


 


Plánovaný konec semináře cca 14.00 hod.


 


 


 


 


Miroslav Beránek


Starosta obce Čepí


 

Zařazeno v Aktuality