Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

30/06/04

Ministr zemědělství Jaroslav Palas vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství.

Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství


Ministr zemědělství Jaroslav Palas vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství.


Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 19. července 2004 do 31. srpna 2004 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.


V druhém kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc na následující opatření OP Zemědělství:


1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
1.3 Lesní hospodářství
2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (kromě podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)
2.3 Rybářství


Pro opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/ zemědělských podniků, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu a podopatření 2.1.1 pozemkové úpravy, bude příjem projektů upřesněn po 25. červnu 2004, tedy po skončení 1. kola příjmu žádostí, s ohledem na případný zůstatek finančních prostředků po 1. kole v závislosti na zájmu ze strany žadatelů.


Vyhlášení příjmu žádostí pro podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) předpokládáme v průběhu léta 2004 a předkládání projektů na podzim roku 2004.


Dnem 19. července 2004 vyhlašuje ministr zemědělství rovněž kontinuální příjem žádostí u opatření 2.2 Odborné vzdělávání a 3.1 Technická pomoc. Od tohoto data mohou žadatelé své projekty předkládat celoročně.


Podrobnosti týkající se jednotlivých opatření naleznete v Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, která jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách MZe www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele a v tištěné podobě na všech regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu a zemědělských agenturách.


V rámci druhého kola příjmu žádostí bude uvolněna finanční částka ve výši přibližně 1,5 mld. Kč.


Kontakt na regionální odbory SZIF:
Praha ředitel Ing. Zdeněk Procházka Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 460
České Budějovice ředitel Ing. Jiří Chmel Rudolfovská 80, 370 13 České Budějovice, tel.: 387 693 321
Ústí n. Labem ředitel Ing. Karel Sekáč Masarykova 19/275, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 651 151
Hradec Králové ředitel Ing. Petr Buchal Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 070 301
Brno ředitel Ing. Alois Jakl Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 428 012
Olomouc ředitel Ing. Lubomír Faltýnek Blanická 1, 772 00 Olomouc, tel.: 585 526 511
Opava ředitel Ing. Pavel Jaroš Horní nám. 2, 746 57 Opava, tel.: 553 696 135

Zařazeno v Aktuality